اخبار

بخشنامه مهم سازمان مرکز در خصوص تغییر تاریخ امتحانات جامع دکتری

با توجه به بخشنامه صادره از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره ۱۲۷۸۵/۳۰ مورخ ۳۱/۰۲/۹۶ و با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با برگزاری امتحانات جامع دوره دکتری بدینوسیله برنامه کلیه امتحانات جامع بعد از تاریخ ۰۶/۰۳/۹۶ لغو و ...

ادامه مطلب