آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان

بسیار بسیار مهم لطفا خوانده شود

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده های علوم زیستی و علوم پایه می رساند : با توجه به تغییر تاریخ و ساعت امتحانات در دانشکده های زبانهای خارجه و دانشکده فنی ومهندسی و ...

ادامه مطلب