آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان رشته فیزیک

قابل توجه دانشجویان رشته فیزیک

( اطلاعیه مهم ) قابل توجه دانشجویان رشته فیزیک به استحضار می رساند که دانشجویانی که اسامی آنها به شرح زیر اعلام می گردد درس حذفی مشخص شده دوباره ارائه شده است .لذا خواهشمند است در اسرع وقت و تا پایان روز ...

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان رشته فیزیک

قابل توجه دانشجویان رشته فیزیک

ه استحضار می رساند که دانشجویانی که اسامی آنها به شرح زیر اعلام می گردد درس حذفی مشخص شده دوباره ارائه شده است .لذا خواهشمند است در اسرع وقت و تا پایان روز ...

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان رشته فیزیک

قابل توجه دانشجویان رشته فیزیک

ه استحضار می رساند که دانشجویانیکه اسامی آنها به شرح زیر اعلام میگردد درس حذفی مشخص شده دوباره ارائه شده است .لذا خواهشمند است در اسرع وقت و تا پایان روز ...

ادامه مطلب