آرشیو اخبار

"کنفرانس عمران، معماری ئ شهرسازی کشورهای جهان اسلام"

"کنفرانس عمران، معماری ئ شهرسازی کشورهای جهان اسلام"

"کنفرانس عمران، معماری ئ شهرسازی کشورهای جهان اسلام" در راستای انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ – شهر تبریز برگزار می گردد.

ادامه مطلب