اخبار

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

بخشنامه /// دستور العمل اجرایی در خصوص بخشنامه شماره۳۰/۳۵۷۹ مورخ ۹۷/۰۲/۰۵ و دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دوره دکتری ،مصوب جلسه ۲۵۳ مورخ ۹۷/۰۷/۱۰ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی

ادامه مطلب
فرهنگی درخصوص اطلاع رسانی همایش بین اللملی ۴۰ ظرفیت انقلاب اسلامی ، کارآمد ی و کار نامه نظام جمهوری اسلامی ایران

فرهنگی درخصوص اطلاع رسانی همایش بین اللملی ۴۰ ظرفیت انقلاب اسلامی ، کارآمد ی و کار نامه نظام جمهوری اسلامی ایران

فرهنگی درخصوص اطلاع رسانی همایش بین اللملی ۴۰ ظرفیت انقلاب اسلامی ، کارآمد ی و کار نامه نظام جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان گرامی

تغییر تاریخ دروس

احتراما به استحضار کلیه دانشجویان گرامی که دروس خود را در دانشکده شیمی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ دروس زیر تغییر یافته است :

ادامه مطلب