آزمایشگاهها

مجتمع آزمایشگاهی زمین شناسی ساختمان مینا

 

مجتمع آزمایشگاهی زمین شناسی در ساختمان مینا واقع شده و دارای 4 آزمایشگاه آموزشی، 2 آزمایشگاه تحقیقاتی و  2 کارگاه آموزشی- تحقیقاتی می باشد. این آزمایشگاه ها  با دارا بودن فضای مناسب، علاوه بر دانشجویان زمین شناسی به دانشجویان سایر گروه های آموزشی نیز خدمات مطلوب ارائه می نمایند. در حال حاضر در این مرکز، سه تن از کارشناسان  معاونت  پژوهش و فناوری با نظارت اساتید متخصص آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشند.

                 

                                                          

   همایون هادیان ( کارشناس آزمایشگاه )                                     سید داود میری ( کارشناس آزمایشگاه )                                رضا کاظم زادگان (  کارشناس آزمایشگاه )

 

       آزمایشگاه شماره 1

در این آزمایشگاه دروس فتوژئولوژی، نقشه برداری، زمین شناسی ساختاری و دروس وابسته تدریس می شود. امکانات این آزمایشگاه شامل استریوسکوپ های آیینه دار و جیبی، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی، انواع عکس های هوایی ، دوربین های نقشه برداری، متر، ژالون ،کمپاس، شیب سنج و جی. پی. اس. می باشد.

 

 

       آزمایشگاه شماره 2

در این آزمایشگاه دروس مربوط به دیرینه شناسی و فسیل شناسی تدریس می شود. امکانات این آزمایشگاه شامل میکروسکوپ های بینوکولار و لوپ دستی و همچنین نمونه های دستی و مقاطع میکروسکوپی از انواع  میکروفسیل ها و ماکروفسیل ها می باشد.

 

       آزمایشگاه شماره 3

در این آزمایشگاه درس رسوب شناسی و خاک شناسی و دروس وابسته به آنها تدریس می شود. امکانات این آزمایشگاه شامل الک های رسوب شناسی، شیکر، کلسیومتر، هیدرومتر، شیشه آلات آزمایشگاهی و .... می باشد. 

 

       آزمایشگاه شماره 4

در این آزمایشگاه دروس مربوط به کانی شناسی و سنگ شناسی، زمین شناسی اقتصادی و سایردروس مربوطه تدریس می شود. امکانات این آزمایشگاه شامل میکروسکوپ های پلاریزان، میکروسکوپ های انعکاسی و لوپ های دوچشمی  و انواع نمونه های ماکروسکوپی و نیز مقاطع میکروسکوپی از سنگها و کانیها می باشد.

 

 

       آزمایشگاه پراش اشعه ایکس   ( X- Ray Laboratory ) 

این آزمایشگاه تحقیقاتی و خدماتی بوده و مختص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته ها در سطح واحد و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی می باشد. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه پراش اشعه ایکس، سیستم های رایانه ای، چیلر خنک کننده و وسایل آماده سازی نمونه می باشد.

 

       آزمایشگاه تحقیقات

این آزمایشگاه تحقیقاتی بوده و برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زمین شناسی  به ویژه  مطالعات مربوط به پایان نامه و رساله در نظر گرفته شده است که امکانات آن شامل میکروسکوپ های پلاریزان و انعکاسی و  لوپ بینوکولار به همراه سیستم عکسبرداری از مقاطع نازک، کمپاس، موقعیت یاب دستی ماهواره ای  ( GPS)چکش زمین شناسی و متر می باشد.

 

       کارگاه تهیه مقاطع نازک سنگ

این کارگاه آموزشی  - تحقیقاتی و خدماتی بوده و برای تهیه مقاطع میکروسکوپی از نمونه های مختلف سنگ  تاسیس شده است. کارگاه مذکور مجهز به دستگاه های برش  و ساب سنگ، گرم کن برقی، میکروسکوپ پلاریزان و مواد لازم جهت تهیه مقطع ( چسب کانادا بالزام، لام و لامل، پودرهای کاربراندوم و ...) می باشد.

 

 

کارگاه سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( G.I.S.  Laboratory )

این کارگاه آموزشی تحقیقاتی بوده و مجهز  به 8 سیستم های رایانه ای به همراه نرم افزارهای تخصصی مربوطه می باشد.