معرفی دانشکده

دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده، از نیمسال اول ۱۳۹۰-۱۳۸۹ این دانشکده به دو دانشکده علوم پایه و علوم زیستی تفکیک گردیده است و به علت کمبود کلاس آموزشی از بهمن ماه ۱۳۹۰ رشته های ریاضی و فیزیک و آمار به پردیس دانشگاهی حکیمیه منتقل شده است.

رشته های دایر در این دانشکده عبارتند از:

۱- مقطع دکتری تخصصی رشته زمین شناسی با پنج گرایش.

۲- مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های زمین شناسی با هشت گرایش ژئوفیزیک با پنج گرایش، فیزیک با دو گرایش، آمار و ریاضی.

۳- مقاطع کارشناسی در رشته های زمین شناسی، فیزیک و ریاضی.

دکتر احمد مجد، شادروان دکتر سیروس زرعیان، شادروان دکتر ابراهیم امین سبحانی ودکتر بهرام عکاشه روسای قبلی این دانشکده بوده اند و هم اکنون دکتر محسن پورکرمانی مسئولیت دانشکده علوم پایه را بر عهده دارند.