نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
درختواره کارشناسی رشته دروس عمومی
فرم تحویل درختواره
درختواره ارشد رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی ورودی های ۹۶ به بعد
درختواره ارشد رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی ورودی های ۹۶ به بعد
فرم تحویل درختواره
فرم تایید دروس جایگزین پایان نامه
درختواره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی-اقتصادی ورودی های ۹۵ به بعد
درختواره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت ورودی های ۹۵ به بعد
درختواره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی ورودی های ۹۵ به بعد
درختواره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ورودی های ۹۵ به بعد
درختواره کارشناسی ارشد رشته زمین ساخت(تکتونیک) ورودی های ۹۵ به بعد
درختواره کارشناسی ارشد رشته آب زمین شناسی
فرم تحویل درختواره
درختواره دکتری آمار ورودیهای 95 و مابعد
فرم تحویل درختواره
درختواره دکتری ریاضی-آنالیز ورودیهای 95 و مابعد
فیزیک هسته ای ارشد
فیزیک جامد ارشد
فیزیک ارشد
ژئومغناطیس