آیین نامه‌ها و فرم‌ها- درختواره درسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 45 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آمار ارشددرختواره درسی
درختواره ارشد رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی ورودی های ۹۶ به بعددرختواره درسی
درختواره ارشد رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی ورودی های ۹۶ به بعددرختواره درسی
درختواره دکتری آمار ورودیهای 95 و مابعددرختواره درسی
درختواره دکتری رشته فیزیک ورودیهای ۹۶ به بعددرختواره درسی
درختواره دکتری ریاضی کاربردی 93درختواره درسی
درختواره دکتری ریاضی کاربردی 94درختواره درسی
درختواره دکتری ریاضی-آنالیز ورودیهای 95 و مابعددرختواره درسی
درختواره دکتری زمین شناسی گرایش اقتصادی ورودی 94درختواره درسی
درختواره دکتری زمین شناسی گرایش پترولوژی ورودی 94درختواره درسی
درختواره دکتری زمین شناسی گرایش تکتونیک ورودی 94درختواره درسی
درختواره دکتری زمین شناسی گرایش چینه و فسیل شناسی ورودی 94درختواره درسی
درختواره دکتری زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ورودی 94درختواره درسی
درختواره دکتری ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی 93درختواره درسی
درختواره دکتری فیزیک 93درختواره درسی
درختواره دکتری فیزیک 94درختواره درسی
درختواره کارشناسی ارشد رشته آب زمین شناسیدرختواره درسی
درختواره کارشناسی ارشد رشته زمین ساخت(تکتونیک) ورودی های ۹۵ به بعددرختواره درسی
درختواره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی ورودی های ۹۵ به بعددرختواره درسی
درختواره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت ورودی های ۹۵ به بعددرختواره درسی