آزمایشگاهها

 

مجتمع آزمایشگاهی زمین شناسی  دارای چهار آزمایشگاه آموزشی، دو آزمایشگاه تحقیقاتی و  دو کارگاه آموزشی- تحقیقاتی می باشد. این آزمایشگاه ها  با دارا بودن فضای مناسب، علاوه بر دانشجویان زمین شناسی به دانشجویان سایر گروه های آموزشی نیز خدمات مطلوب ارائه می نمایند. 

     

آزمایشگاه شماره 1

در این آزمایشگاه دروس فتوژئولوژی، نقشه برداری، زمین شناسی ساختاری و دروس وابسته تدریس می شود. امکانات این آزمایشگاه شامل استریوسکوپ های آیینه دار و جیبی، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی، انواع عکس های هوایی ، دوربین های نقشه برداری، متر، ژالون ،کمپاس، شیب سنج و جی. پی. اس. می باشد.

آزمایشگاه شماره 2

در این آزمایشگاه دروس مربوط به دیرینه شناسی و فسیل شناسی تدریس می شود. امکانات این آزمایشگاه شامل میکروسکوپ های بینوکولار و لوپ دستی و همچنین نمونه های دستی و مقاطع میکروسکوپی از انواع  میکروفسیل ها و ماکروفسیل ها می باشد.

آزمایشگاه شماره 3

در این آزمایشگاه درس رسوب شناسی و خاک شناسی و دروس وابسته به آنها تدریس می شود. امکانات این آزمایشگاه شامل الک های رسوب شناسی، شیکر، کلسیومتر، هیدرومتر، شیشه آلات آزمایشگاهی و .... می باشد.  

آزمایشگاه شماره 4

در این آزمایشگاه دروس مربوط به کانی شناسی و سنگ شناسی، زمین شناسی اقتصادی و سایردروس مربوطه تدریس می شود. امکانات این آزمایشگاه شامل میکروسکوپ های پلاریزان، میکروسکوپ های انعکاسی و لوپ های دوچشمی  و انواع نمونه های ماکروسکوپی و نیز مقاطع میکروسکوپی از سنگها و کانیها می باشد.

 

 آزمایشگاه پراش اشعه ایکس   ( X- Ray Laboratory ) 

این آزمایشگاه تحقیقاتی و خدماتی بوده و مختص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته ها در سطح واحد و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی می باشد. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه پراش اشعه ایکس، سیستم های رایانه ای، چیلر خنک کننده و وسایل آماده سازی نمونه می باشد.

 آزمایشگاه تحقیقات

این آزمایشگاه تحقیقاتی بوده و برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زمین شناسی  به ویژه  مطالعات مربوط به پایان نامه و رساله در نظر گرفته شده است که امکانات آن شامل میکروسکوپ های پلاریزان و انعکاسی و  لوپ بینوکولار به همراه سیستم عکسبرداری از مقاطع نازک، کمپاس، موقعیت یاب دستی ماهواره ای  ( GPS)چکش زمین شناسی و متر می باشد.

کارگاه تهیه مقاطع نازک سنگ

این کارگاه آموزشی  - تحقیقاتی و خدماتی بوده و برای تهیه مقاطع میکروسکوپی از نمونه های مختلف سنگ  تاسیس شده است. کارگاه مذکور مجهز به دستگاه های برش  و ساب سنگ، گرم کن برقی، میکروسکوپ پلاریزان و مواد لازم جهت تهیه مقطع ( چسب کانادا بالزام، لام و لامل، پودرهای کاربراندوم و ...) می باشد.

کارگاه سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( G.I.S.  Laboratory )

این کارگاه آموزشی تحقیقاتی بوده و مجهز  به 8 سیستم های رایانه ای به همراه نرم افزارهای تخصصی مربوطه می باشد.